AGAPE CHRISTIAN CHURCH  - Biserica Crestina
 
Despre noi:

Biserica Agape Romanian Pentecostal Church, a început în anul 2007, în urma chemării pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, de a deschide o lumină, pentru toți acei care doresc să umble în lumina Domnului Iisus Hristos, fiind prima biserică română Evanghelică din statul Connecticut. Viziunea acestei Biserici este aceea de a glorifica și înălța pe Dumnezeu, de a lucra la creșterea spirituală a fraților și surorilor, și în a împlinii marea poruncă a Domnului Isus, de a merge în Ierusalim, Iudea, Samaria și pănă la marginile pămăntului. Ierusalimul nostru este statul Connecticut  în care se află peste 6000 de români, pentru care ne rugăm ca să-L cunoască pe Domnul Isus Hristos, măntuitorul și salvatorul întregii omeniri. 

"Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos." 1Tesaloniceni 5:23-24
 
 
 
 
Asa cum aceste directii iti vor spune cum sa ajungi la Biserica, tot asa Dumnezeu prin Cuantul Lui iti va da directii de la Biserica catre paradisul pe care l-a pregatit pentru tine.
Vino la biserica, pentruca s-o primesti!!
Domnul sa te ajute!!
 

Mărturisire de Credință 
1. Noi credem într-un singur Dumnezeu, manifestat în trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
 
2. Noi credem că Biblia este Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu şi că este singura normă de credinţă a credinciosului şi a Bisericii.
 
3. Noi credem că Dumnezeu este Creatorul întregului univers, al omului şi al îngerilor.
 
4. Noi credem că păcatul a intrat în lume prin neascultarea primului om, Adam, şi că fiecare om se naşte în păcat, având nevoie de mântuire.
 
5. Noi credem că doar harul lui Dumnezeu face posibilă mântuirea omului, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, şi că beneficiile acestei jertfe sunt însuşite prin credinţă şi pocăinţă.
 
6. Noi credem că naşterea din nou a omului este opera Duhului Sfânt şi că Duhul Sfânt continuă să lucreze în viaţa credinciosului dându-i acestuia puterea de a face fapte bune (de a aduce roadă) şi de a trăi o viaţă sfântă.
 
7. Noi credem că botezul în apă se acordă celor care s-au întors la Dumnezeu şi au fost născuţi din nou, că trebuie efectuat în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt şi că este actul prin care credinciosul este integrat în Biserică.
 
8. Noi credem în botezul cu Duhul Sfânt, ca experienţă distinctă de naşterea din nou şi de botezul în apă, experienţă prin care credinciosul primeşte putere pentru slujire şi care trebuie să fie urmată de umpleri repetate.
 
9. Noi credem că actul Cinei Domnului a fost instituit de Domnul Iisus şi că el este un aşezământ esenţial al Bisericii prin care credincioşii îşi exprimă părtăşia cu ipostaza dumnezeiască a Domnului nostru Iisus Hristos.
 
10. Noi credem în continuitatea manifestărilor supranaturale ale Duhului Sfânt, prin darurile pe care le împarte El credincioşilor, spre zidirea Bisericii.
 
11. Noi credem în preoţia tuturor credincioşilor, dar şi în chemarea specială a unor credincioşi de a sluji ca lucrători învestiţi în lucrare prin hirotonisire.
 
12. Noi credem în sanctitatea familiei, ca instituţie rânduită de Dumnezeu prin actul căsătoriei.
 
13. Noi credem că mandatul suprem al Bisericii este acela de a duce Evanghelia până la marginile pământului şi că acest mandat trebuie dus la îndeplinire prin efortul conjugat al tuturor membrilor ei.
 
14. Noi credem în a doua venire a Domnului Iisus Hristos pentru a-Şi răpi Biserica, în învierea morţilor, în judecata de apoi şi în răsplătirile divine, în destinul veşnic al omului în Paradisul lui Dumnezeu sau în iad, despărţit pentru totdeauna de Dumnezeu.
 
 
 
 
 
 Va asteptam cu drag!
Website Builder provided by  Vistaprint
MapQuest Terms and Conditions Maps/Directions are informational only. User assumes all risk of use. MapQuest, Vistaprint, and their suppliers make no representations or warranties about content, road conditions, route usability, or speed.